Ο πρόεδρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ. & ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΣΕΕ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Νικόλαος Κιουτσούκης, εξελέγη στην διοίκηση της Συνομοσπονδίας το 2011 και ανέλαβε το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα.

Ο Νικόλαος Κιουτσούκης προέρχεται από τον εργασιακό χώρο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε.) στον οποίο προσελήφθη το 1980 ως υπάλληλος και ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα καταρχήν στην διοίκηση του σωματείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΣΒΕ) όπου εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας και κατόπιν στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) όπου διετέλεσε και Πρόεδρος αυτής. Εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, θέση από την οποία παραιτήθει μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΕ.

Στις 15 Ιανουαρίου 2011 εξελέγη Πρόεδρος της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Α.Κ.Ε. Ι.Τ.) στην οποία επανεξελέγη στο συνέδριο της το 2013 και παραμένει έως σήμερα στην θέση αυτή.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Χριστιανοδημοκρατικών Συνδικάτων (EUCDW) και αναπτύσσει δράση σ’ αυτά, προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες των Ελληνικών Συνδικάτων και την προώθηση των αιτημάτων των Ελλήνων Εργαζομένων.

Ο Νικόλαος Κιουτσούκης γεννήθηκε το 1964, είναι παντρεμένος με την Σοφία Τσορμπατζόγλου, ζούνε στην Θεσσαλονίκη και έχουνε δύο κόρες.

 
 
Διεύθυνση

Πατησίων 69, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34

Επικοινωνίας

Τηλ.: 210 8202270, 210 8202288
Fax: 210 8202150