Ανακοινώσεις

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκτός ελληνικής παραγωγικής πραγματικότητας και ευρωπαϊκής κανονικότητας τα “σχέδια” του ΣΕΒ για το μέλλον της εργασίας

Οι θέσεις, οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες της ΔΑΚΕ Ι.Τ. για το αμέσως επόμενο διάστημα

Ο ΣΕΒ με εφαλτήριο την εκδήλωσή του “Το μέλλον της εργασίας μετά το Μνημόνιο” και τα “μεθεόρτιά” της επιδίδεται σε ένα κρεσέντο αυθαίρετων και αναξιόπιστων αναλύσεων με στόχο την περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, αλλά και την αποδόμηση της παραδοσιακής, θεσμοποιημένης και υγιούς επιχειρηματικότητας.

Η λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση προϋποθέτει για το ΣΕΒ την “ουμπεροποίηση” της ελληνικής οικονομίας (Οικονομία του Διαμοιρασμού) και την οριστική απαξίωση της εργασίας.

Οι θέσεις αυτές, βέβαια, θεωρούμε ότι εκφράζουν μόνο τον επικεφαλής του Συνδέσμου και τους περί αυτόν, καθώς έρχονται σε αντίθεση και αντίφαση με ζωτικές απαιτήσεις και διαδικασίες για το μετασχηματισμό του αναπτυξιακού υποδείγματος, την παραγωγική υπέρβαση του μονοδιάστατα μεταπρατικού μοντέλου, την προσέλκυση επενδύσεων, την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας, καθώς και την αναβάθμιση της θέσης της ελληνικής οικονομίας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής της αξίας.

Αξίζει να σημειωθεί, πως κανείς δεν πρέπει να αγνοεί ή να “στρουθοκαμηλίζει” μπροστά στην αλματώδη επέκταση της ρομποτοποίησης και της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και στις πρωτόγνωρες αλλαγές που, ήδη, επιφέρουν στην επαγγελματική διάρθρωση και τις μορφές οργάνωσης της εργασίας.

Η συλλήβδην δαιμονοποίηση κάθε διαδικτυακής πλατφόρμας είναι εσφαλμένη, αναχρονιστική και αντικαινοτομική. Ωστόσο, η επικέντρωση του ΣΕΒ σε πλατφόρμες παροχής υποβαθμισμένης ποιότητας υπηρεσιών, χωρίς πιστοποιήσεις, πρότυπα και ελέγχους παραπέμπει σε παραγωγικά μοντέλα τύπου Κούβας που δεν προσιδιάζουν σε μια φιλελεύθερη, όχι όμως ασύδοτη, κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Ταυτόχρονα, με μια χαλκευμένη ανάγνωση των αιτιών της πολύπλευρης κρίσης κατασκευάζει σκιάχτρα ποινικοποιώντας μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις, προκειμένου να επιβάλλει τις απόψεις για την κατάργηση των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και τη γενίκευση της “νέας γενιάς” ακραίων μορφών ευέλικτης απασχόλησης όπως “συμβάσεις μηδενικών ωρών” (zero hours contracts), μικροσυμβάσεις (mini jobs), συμβάσεις σύντομης διάρκειας (π.χ. μιας ώρας ή μιας ημέρας), εργασία βάσει δελτίου/κουπονιού (voucher-based work), εργασία κατά παραγγελία (on demand work), συμβάσεις πληθοπορισμού (crowdsourcing) κ.ά.

Μορφές απασχόλησης, δηλαδή, στο πλαίσιο των οποίων υπονομεύεται κάθε κανονικότητα, εναλλάσσεται διαρκώς η πιο εντατική ως προς τις ώρες εργασία με τη σχετική ή ολοκληρωτική ανεργία, δεν υπάρχουν κανόνες υγείας και ασφάλειας ενώ δεν διακρίνεται ο ιδιωτικός από τον επαγγελματικό χρόνο, και κατ’ επέκταση η πληρωμένη από την απλήρωτη εργασία.

Την ώρα που οικοδομείται ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων και η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ συνομολογούν στη θωράκιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, όταν η ΔΟΕ υποστηρίζει την αξιοπρεπή, σταθερή και καλά αμειβόμενη εργασία ως απαραίτητη συνθήκη της βιώσιμης ανάπτυξης, ο ΣΕΒ “οραματίζεται” το μέλλον της εργασίας με φόντο την οπισθοδρόμηση.

Σε κάθε περίπτωση, η παραγωγική αναζωπύρωση στην Πατρίδα μας δεν δύναται να πραγματοποιηθεί πάνω σε εργασιακές και παραγωγικές στάχτες, ούτε στη βάση της εσωτερικής πόλωσης που καλλιεργεί ο ΣΕΒ μέσα από ένα λαϊκισμό “λευκού κολάρου”.

Πάγια και διαχρονική θέση της ΔΑΚΕ Ι.Τ. είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι χωρίς τις επιχειρήσεις.

Ακόμη, άλλωστε, και από τα στατιστικά στοιχεία για τη διακύμανση και συσχέτιση των μακροοικονομικών και εργασιακών μεγεθών που χρησιμοποιεί ο ΣΕΒ, προκύπτει ξεκάθαρα ότι η εσωτερική υποτίμηση, όπως εκφράστηκε με την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, ενέτεινε τη σφοδρότητα της κρίσης, τη συρρίκνωση της απασχόλησης, την έκρηξη της ανεργίας και τη μείωση της παραγωγικότητας οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο ανακυκλούμενης ύφεσης.

Οι ποιοτικές θέσεις εργασίας, η κάλυψη του εργατικού δυναμικού από Συλλογικές Συμβάσεις, οι αξιοπρεπείς αμοιβές και όροι δουλειάς συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική έξοδο από την κρίση και την Επιτροπεία, την επάνοδο σε τροχιά ισόρροπης και μακροπρόθεσμα διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η ΔΑΚΕ Ι.Τ. πιστεύει και διεκδικεί την επαναφορά του καθεστώτος Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στην προ μνημονίου εποχή με:

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως γινόμενο ρεαλιστικών και ορθολογικών κοινωνικών συμφωνιών που θα εγγυώνται συντεταγμένες εργασιακές σχέσεις.

Διασύνδεση της εργασιακής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την παροχή ασφαλιστικών κινήτρων, μέσα από τη θεσμοθέτηση κλιμακωτών μειώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με το είδος και το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται ή ακολουθείται (από 5% έως και 15%).

Με αυτόν τον τρόπο, θα παραχθούν πολλαπλασιαστικά δημοσιονομικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη με προστιθέμενη αξία στο σύνολο της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων (καθαρός μισθός), που θα επιτευχθεί χωρίς ουσιαστικά πρόσθετη επιβάρυνση των επιχειρήσεων σε επίπεδο συνολικού μισθολογικού κόστους (λόγω φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές)

θα “επιστρέψει” ως πρόσοδος στην αγορά (αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης), στο κράτος (αύξηση εσόδων από έμμεσους και άμεσους φόρους, μείωση κοινωνικών δαπανών-επιδομάτων, συγκράτηση της απασχόλησης) και

πρωτογενώς δεν θα επιφέρει απώλειες για τα Ασφαλιστικά Ταμεία αφού η μείωση θα αφορά κλαδικούς ή επιχειρησιακούς, και όχι βασικούς μισθούς (οι επιχειρήσεις χωρίς αυτά τα κίνητρα δεν θα διαμόρφωναν το μισθολόγιό τους βάσει κλαδικής ή επιχειρησιακής σύμβασης αλλά με γνώμονα τον κατώτατο μισθό) ενώ δευτερογενώς θα οδηγήσει και σε αύξηση πόρων για το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης από την άνοδο της απασχόλησης.

Η θέση αυτή για τη διασύνδεση της εργασιακής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την παροχή φορολογικών ή/και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, μπορεί να γενικευτεί για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας σε κλάδους με επαπειλούμενη ανεργία, τη δημιουργία νέας απασχόλησης ή τη μετατροπή της ευέλικτης σε πλήρη και σταθερή εργασία.

Η ΔΑΚΕ Ι.Τ. έχει καταθέσει ένα σύνολο ολοκληρωμένων προτάσεων μεταξύ άλλων α) για τις εργασιακές σχέσεις, τη Συλλογική Αυτονομία, τις ομαδικές απολύσεις και το Συνδικαλιστικό Νόμο, β) τη βιωσιμότητα και επάρκεια του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) την “Έξυπνη Εξειδίκευση” ως μεθοδολογία του αναπτυξιακού προτύπου, τη δυναμική των διακλαδικών πολιτικών, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά και την εστίαση σε κλάδους με δυναμική πορεία και εξωστρεφή προσανατολισμό, δ) την μετάβαση από ένα επιδοματοκεντρικό σε ένα ενεργητικό κοινωνικό κράτος, ε) την αντιμετώπιση στ) τον ανασχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης με έμφαση στις ενεργητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της διαρροής εγκεφάλων, αλλά και την κρίσιμη διαμόρφωση ενός θετικού ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, ειδικοτήτων και δεξιοτήτων (μετατροπή επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης), ζ) το πρόσημο και την κατεύθυνση της αναγκαίας μεταρρύθμισης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, η) την αναδιοργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αποτελεσματική διασύνδεσής της με την αγορά εργασίας και τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, θ) την αποδοτική διαχείριση και την απορροφητικότητα των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείο με συνέργειες Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για τη μόχλευση των επενδύσεων κ.ά.

Μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παράταξης, οι θέσεις και οι Προτάσεις μας, όπως επικαιροποιήθηκαν και επικυρώθηκαν ομόφωνα στο 8ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριό της (Ιούνιος 2017), θα γίνουν αντικείμενο ενημέρωσης, ζύμωσης και διαβούλευσης με στελέχη, μέλη και υποστηρικτές της ΔΑΚΕ Ι.Τ., αλλά και με όσους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ειδικές Συνδιασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί ο τόπος και ο χρόνος των Συνδιασκέψεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

Μοιράσου το άρθρο

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Περισσότερα Νέα

Οι πρακτικές “παρακράτους” ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζονται ακάθεκτες όπου ελέγχουν τους “αρμούς της εξουσίας”. Εκβιασμοί και διώξεις στελεχών ΔΑΚΕ

                                                                       Αθήνα, 2 Ιουλίου  2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι πρακτικές “παρακράτους” ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζονται ακάθεκτες όπου ελέγχουν τους “αρμούς της εξουσίας” Εκβιασμοί

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Επιτακτική ανάγκη η αναβάθμισή της – Κρίσιμη συνιστώσα για το μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου και την αποτελεσματική αξιοποίηση του «πακέτου των 32 δις»

Αθήνα, 30 Ιουνίου  2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Επιτακτική ανάγκη η αναβάθμισή της – Κρίσιμη συνιστώσα για το

Άρθρο στην εφημερίδα “Το ΠΑΡΟΝ” του Νικολάου Κιουτσούκη Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ & Προέδρου της ΔΑΚΕ Ι.Τ. Η άλλη όψη του «Μένουμε Ασφαλείς» είναι το «Μένουμε Εργαζόμενοι»  Θετικός ο αντίκτυπος των μέτρων στη διαφύλαξη της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής. Αναγκαιότητα η επιμήκυνση της στήριξης της απασχόλησης έως την ανάταξη της οικονομίας.

Άρθρο στην εφημερίδα “Το ΠΑΡΟΝ” του Νικολάου Κιουτσούκη Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ & Προέδρου της ΔΑΚΕ Ι.Τ. Η άλλη όψη